Webinars: Αφηρημένη Σκέψη και Γλωσσική Ανάπτυξη (2021)

1593438231

Webinars : Αφηρημένη Σκέψη και Γλωσσική Ανάπτυξη

Ο όρος αφηρημένη σκέψη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται νοερά έννοιες οι οποίες δε συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα, απτά αντικείμενα ή εμπειρίες. Συχνά στην κλινική πράξη προκύπτει η ανάγκη να ενισχυθεί η αφηρημένη σκέψη των παιδιών διάφορων διαγνωστικών ομάδων, όπως σε παιδιά με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, με γνωστικές ή μαθησιακές δυσκολίες. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ένα παιδί πρέπει να βασιστεί στην αφηρημένη του σκέψη για να βρει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αντικειμένων, να επιλύσει ένα πρόβλημα, να βγάλει ένα συμπέρασμα, να βρει το γιατί συμβαίνει κάτι.

Η σχέση της εξελικτικής πορείας της γλώσσας με τα στοιχεία της αφηρημένης σκέψης είναι άμεση, καθώς και η πορεία τους στην ανάπτυξη. Η αναγνώριση των στοιχείων του υπαρκτού κόσμου μετατρέπονται σε νοητικές αναπαραστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν αν νοητικές διεργασίες της αφηρημένης σκέψης δεν προϋπήρχαν. Η πορεία αυτή αρχίζει να γίνεται αντιληπτή από την εμφάνιση του παιχνιδιού σε ένα αναπτυσσόμενο παιδί και καταλήγει στην ικανότητά του να λέει ιστορίες (αφήγηση) περνώντας από το χτίσιμο της σημασιολογίας του και προχωρώντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η συγκεκριμένη θεματολογία θα αναπτυχθεί σε τέσσερις (διαδικτυακές) συναντήσεις.

 

1η Συνάντηση: Παιχνίδι και Αφηρημένη Σκέψη (17/01/2021)

Εισηγητές: Ι. Βογινδρούκας, Φ. Καντάκου

To παιχνίδι είναι απαραίτητο συστατικό της ανθρώπινης ανάπτυξης. Παίζοντας μαθαίνουμε να κινούμαστε, να σκεφτόμαστε, να μιλάμε, να φανταζόμαστε, να κοινωνικοποιούμαστε. Η πορεία του παιχνιδιού είναι από τους πιο αξιόπιστους δείκτες υγιούς αναπτυξιακής και ψυχοσυναισθηματικής ωρίμανσης, γιατί αποτυπώνει όλη τη γνώση του κόσμου: ‘Το παιχνίδι είναι η ζωή του παιδιού: μέσα απ΄ αυτό βρίσκει το νόημα για να καταλάβει τον κόσμο’(Susan Isaacs, 1933). Αυτό κάνει την εμφάνισή του πρώιμα, μέσω της ευχαρίστησης που παίρνει το βρέφος από τις πρώτες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και εξελίσσεται, όσο περιπλέκονται οι συνθήκες και το περιβάλλον.

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται η σύνδεση του παιχνιδιού με τη γλώσσα (στάδια παιχνιδιού, πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη) και η ενήλικη μας στάση (γιατί αναγνωρίζουμε ότι το παιχνίδι είναι θεραπευτικό μέσο, ποια μορφή πρέπει να έχει, πώς προωθείται στα πλαίσια της οικογένειας), προκειμένου να εξυπηρετήσει τη λογοθεραπευτική πράξη.

 

2η Συνάντηση: Αφηρημένη Σκέψη και Σημασιολογική ανάπτυξη (31/01/2021)

Εισηγητές: Ι. Βογινδρούκας, Α. Καραμπούλα

Οι οντότητες του γύρω κόσμου έχουν ονόματα, τις λέξεις και όπως οι οντότητες σχετίζονται πολλαπλά και απεριόριστα στον γύρω μας κόσμο, έτσι σχετίζονται και οι λέξεις με πολλαπλούς και απεριόριστους τρόπους. Η σημασιολογία είναι ο τομέας της γλωσσολογίας, που ασχολείται με τις έννοιες και τις λέξεις και τα νοήματα που αυτές σχηματίζουν, καθώς και με τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους.

Στην παρουσίαση μας θα προσεγγίσουμε και θα διασαφηνίσουμε θέματα ορολογίας του πεδίου της σημασιολογίας, θα αναφερθούμε στη σημασιολογική ανάπτυξη και τα ορόσημά της και θα αναλύσουμε τα σημασιολογικά λάθη της παιδικής ηλικίας.

Τέλος, θα παρουσιάσουμε την τεχνική των σημασιολογικών δικτύων και τις ποικίλες, προσαρμοσμένες εφαρμογές τους στη λογοθεραπεία ανάλογα με τις ιδιαίτερες γλωσσικές ανάγκες κάθε παιδιού, όπως αυτές προκύπτουν από το σημασιολογικό του προφίλ.

 

3η Συνάντηση: Αφηρημένη σκέψη και εξαγωγή συμπερασμάτων (21/02/2021)

Εισηγητές: Ι. Βογινδρούκας, Β. Καλούδη

Στην Τρίτη συνάντηση της σειράς των Webinars παρουσιάζεται η αναπτυξιακή πορεία της αφηρημένης σκέψης στην παιδική ηλικία, οι γνωστικές και γλωσσικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της, οι διαφορετικές εκφάνσεις της αφηρημένης σκέψης κυρίως μέσα από το πρίσμα της δεξιότητας εξαγωγής συμπερασμάτων.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από την παρουσίαση περιστατικών, να έρθουν σε επαφή με τη διαδικασία αξιολόγησης της αφηρημένης σκέψης, να μάθουν πώς αξιοποιούνται τα δεδομένα της αξιολόγησης για το σχεδιασμό ενός προγράμματος παρέμβασης, αλλά και αντίστοιχες ιδέες και υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη θεραπεία τους.

 

4η Συνάντηση: Αφηγηματική Ικανότητα (07/03/2021)

Εισηγητές: Ι. Βογινδρούκας, Η. Σασματζόγλου

Η Αφηγηματική Ικανότητα αποτελεί μια σύνθετη δεξιοτητα, η οποία αντανακλά το βαθμό κατάκτησης των υπολοίπων επιπέδων του λόγου. Εμφανίζεται κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, ενώ σκοπός της εξέλιξης της αφηγηματικής ικανότητας αποτελεί η όσο το δυνατόν πιο αντανακλαστική αναπαράσταση της εμπειρίας του ομιλητή.

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα γίνει ανάλυση της εξελικτικής πορείας που εντοπίζεται στην αφηγηματική ικανότητα, πως αυτό αλλάζει και συνδέεται άμεσα με άλλους τομείς ανάπτυξης.

Θα αναλυθούν οι τομείς δυσκολίας στην Αφηγηματική Ικανότητα παιδιών με αυτισμό υψηλού γλωσσικού προφίλ, συσχετίζοντας τα με ερευνητικά δεδομένα και θα συζητηθούν τεχνικές παρέμβασης και προσεγγίσεις.

 

Επίπεδο σεμιναρίου:
Προxωρημένο

Διάρκεια:
το κάθε webinar διαρκεί 120 λεπτά και αποτελείται από μια εισαγωγή (30’) από τον συντονιστή κ. Ιωάννη Βογινδρούκα, ακολουθείται από μια θεματολογική ενότητα από τον βασικό εισηγητή (75’) και τέλος από ερωτήσεις / απαντήσεις (15’). Τα τέσσερα webinars δημιουργούν μια συνέχεια και η συνολική διάρκεια τους είναι 11 διδακτικών ωρών.

Εισηγητές:

Dr. Ιωάννης Βογινδρούκας, λογοθεραπευτής

Φωτεινή Καντάκου, λογοθεραπεύτρια

Νατάσσα Καραμπούλα, λογοθεραπεύτρια

Βασιλική Καλούδη, λογοθεραπεύτρια

Ηλίας Σασματζόγλου, λογοθεραπευτής


Κόστος συμμετοχής:

εγγραφή μέχρι 31/12/2020 (early bird), 100 ευρώ

εγγραφή από 01/01/2021, 120 ευρώ

Ημερομηνίες webinars:

1. 17/01/2021

2. 31/01/2021

3. 21/02/2021

4. 07/03/2021

Ώρα 18:00-20:00 (GMT+3 ATHENS)

 

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 30 άτομα - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εξοφλημένων δηλώσεων συμμετοχής.


Δηλώσεις συμμετοχής: http://kyklostherapy.gr/webinars.php
Πληροφορίες: [email protected] ή τηλεφωνικά: 2310320619/6973824171

 

 

Σύντομα βιογραφικά Εισηγητών:

 

Ο Ιωάννης Βογινδρούκας είναι Λογοπεδικός, Διδάκτορας του τομέα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham,  School  of Education  με ειδίκευση στην Αυτιστική Διαταραχή. Εργάζεται στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, διάδασκει στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Διαταραχών Επικοινωνίας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοθεραπείας του NBU και είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνας.Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας,  μέλος της Autism Spectrum Disorder (ASD) Committee της International Association of Phoniatrics and Logopedics (IALP), καθώς και MC Μember του COST ACTION για τις γλωσσικές διαταραχές στην Ευρώπη.


Η Φωτεινή Καντάκου αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου, σχολή Λογοθεραπείας.  Παράλληλα ολοκλήρωσε πιστοποιημένα την εκπαίδευσή της στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας  και στη γνώση του συστήματος τυφλών braille. Μέχρι και σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη θεραπευτικού σχεδιασμού στο Κέντρο Παρέμβασης και Θεραπείας «Επικοινωνώ». Ασχολείται κυρίως με θεραπευτικές παρεμβάσεις παιδιών σε πρώιμη ηλικία, που αντιμετωπίζουν κυρίως αναπτυξιακές διαταραχές. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ). Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων που αναφέρονται κυρίως στην πρώιμη παρέμβαση. Είναι Τοπική Εκπαιδεύτρια του Γλωσσικού Προγράμματος Makaton. Τέλος έχει συμμετοχές σε έρευνες και δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια


Η Νατάσσα Καραμπούλα είναι λογοθεραπεύτρια, απόφοιτος του Τμήματος Λογοθεραπείας το 2001. Έκτοτε, ασκεί ιδιωτικά το επάγγελμα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Ανήκει στην ομάδα συνεργατών του ΙΕΕΛ και τα ενδιαφέροντα της στον τομέα της λογοθεραπείας αφορούν στις γλωσσικές διαταραχές και στις διαταραχές κοινωνικής επικοινωνίας.


Η Βασιλική Καλούδη είναι απόφοιτη του Τμήματος Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοθεραπευτών και Παθολόγων της Ελλάδας, επιστημονικός συνεργάτης του ΙΕΕΛ.  Είναι ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Λόγου Παρέμβασις» στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου και εργάζεται ως λογοθεραπεύτρια.  Εργασίες της έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια.


Ο Ηλίας Σασματζόγλου είναι Λογοθεραπευτής, απόφοιτος του ΤΕΙ Πατρών και τοπικός εκπαιδευτής του Γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ. Είναι επιστημονικά υπεύθυνος του κέντρου θεραπειών θεραplus και συνεργάτης του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας. Το κλινικό του ενδιαφέρον προσανατολίζεται στη Διαταραχη Αυτιστικού Φασματος, τις Γλωσσικές & Μαθησιακές δυσκολίες. Έχει εκπαιδευτεί σε δοκιμασίες αξιολόγησης και σε προσεγγίσεις για την παρέμβαση. Το συγγραφικό του έργο, που αφορά την αφηγηματική ικανότητα, τον φαινότυπο του Αυτισμού, την ανάπτυξη Ψυχοεκπαιδευτικων ομάδων κ.α έχουν ανακοινωθεί σε Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά και Διεθνή συνεδρία.

 

 

Με τη συμμετοχή σας θα λάβετε νόμιμο αποδεικτικό πληρωμής και βεβαίωση παρακολούθησης.

Υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση μαγνητοσκόπησης του σεμιναρίου σε περίπτωση που οι ημερομηνίες δεν σας επιτρέπουν τη ζωντανή παρακολούθηση.


Αναξιμάνδρου 57
ΤΚ: 50122
Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
+30 2310 320 619