Φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας

1452610517

Τα παρακάτω αναπτυξιακά «σταθμά» είναι γενικευμένα για το μέσο πληθυσμό των παιδιών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν κριτήριο αξιολόγησης.

Ηλικία 0-6 μηνών

 • Τρομάζει με ήχους, αναγνωρίζει ήχους, εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι, επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους, συχνά βγάζει ευχάριστους ήχους.
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες και χαμογελάει όταν του μιλάνε.
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν ψελλίζει και «παίζει» με το ύψος και ένταση της φωνής του.

Ηλικία 7-12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το ναι και το όχι, ανταποκρίνεται στο όνομά του και αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με  καθημερινές πράξεις ή συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. φαγητό, βόλτα, γάλα).
 • Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους και χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν ψελλίζει.
 • Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις (12 μηνών) και κατανοεί απλές εντολές.

Ηλικία 13-18 μηνών

 • Ο «τονισμός» της φωνής μοιάζει με του ενήλικα, χρησιμοποιεί ηχολαλία και έχει δικό του τρόπο ομιλίας (νεολογισμοί).Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο.
 • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα, σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα και  η ομιλία είναι «απλοποιημένη».
 • Ακολουθεί απλές εντολές και αναγνωρίζει 1 - 3 μέρη του σώματος.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 1 έως 20 ή περισσότερες λέξεις(κυρίως ουσιαστικά).

Ηλικία 19-24 μηνών

 • Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ασυνάρτητη ομιλία (νεολογισμούς).
 • Είναι 25-50% κατανοητό στους μη-οικείους.
 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά, ρήματα και αντωνυμίες (φράσεις με 2 λέξεις).
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις.
 • Απαντά στην ερώτηση "τι είναι αυτό;" και ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα
 • Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες και γνωρίζει 5 μέρη του σώματος..
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων.

Ηλικία 2-3 ετών

 • Ο λόγος του παιδιού είναι κατανοητός 50-75%.
 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους, ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις. Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα.
 • Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς και αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.
 • Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων, με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο
 • Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις ,άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ως 900 ή περισσότερων λέξεων.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 ως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).

Ηλικία 3-4 ετών

 • Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες(σταματάω-ξεκινάω, μέσα-πάνω, μικρό-μεγάλο)
 • Ακολουθεί πιο σύνθετες εντολές και χειρίζεται επιδέξια τους ενήλικες.
 • Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις(ποιος, τι, πού, γιατί)
 • Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις και έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος.
 • Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεων.
 • Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεων.
 • Ο λόγος είναι 80% καταληπτός.
 • Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν.
 • Κατάλληλη χρήση του "είμαι" και "είναι" στις προτάσεις.
 • Βάζει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις.
 • Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου.

 

Αναξιμάνδρου 57
ΤΚ: 50122
Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
+30 2310 320 619