Μια πρώτη γνωριμία...

1452598353

Η θεραπευτική ομάδα του εργαστηρίου ΚΥΚΛΟΣ αποτελείται από καταρτισμένους λογοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένες σχολές λογοθεραπείας της Ελλάδος ή του εξωτερικού και είναι μέλη των ελληνικών επαγγελματικών συλλόγων ή και συλλόγων του εξωτερικού. Για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου παρακολουθούν σεμινάρια και εργαστηριακά μαθήματα και φροντίζουν για την διαρκή επιμόρφωσή τους. Οι συχνές συναντήσεις της επιστημονικής ομάδας φροντίζουν για το ομαδικό πνεύμα που επικρατεί στο εργαστήριο και εξασφαλίζει την καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση για σας ή το παιδί σας.

Είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους με άλλους συναδέλφους ή και με φοιτητές λογοθεραπείας καθώς το εργαστήριο ΚΥΚΛΟΣ είναι κέντρο πρακτικής άσκησης σπουδαστών λογοθεραπείας.

Οι ομάδες εικαστικών που λειτουργούν στα πλαίσια του εργαστηρίου μας στηρίζονται επιστημονικά από την ομάδα των λογοθεραπευτών και εργοθεραπευτών του εργαστηρίου και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στα πλαίσια εντατικών θεραπευτικών ομάδων. Οι υπεύθυνοι των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων είναι απόφοιτοι της σχολής καλών τεχνών ή της σχολής εφαρμοσμένων τεχνών.

Η γραμματεία του εργαστηρίου συμμετέχει ενεργά στο πλαίσιο του εργαστηρίου σε εύρεση λύσεων για πολλά πρακτικά ζητήματα που αφορούν την πρώτη σας επίσκεψη, τις συνεδρίες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα παραπεμπτικά. Φροντίζει  για την γενικότερη καλή λειτουργία του εργαστηρίου μας και είναι πάντα στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα αφορά τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να κλείσετε  μια πρώτη τηλεφωνική συνάντηση εντελώς δωρεάν.

Αναξιμάνδρου 57
ΤΚ: 50122
Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
+30 2310 320 619