Αξιολόγηση - παρέμβαση

1452570385

αξιολόγηση – παρέμβαση

Η ομάδα θεραπευτών στο εργαστήριο «ΚΥΚΛΟΣ» ακολουθεί προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης για την χρήση έγκυρων διαγνωστικών εργαλείων και την εφαρμογή αξιόπιστων θεραπευτικών μέσων. Η παρέμβαση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και να ακολουθεί τεχνικές και μέθοδες υψηλής αποδεικτικής αξίας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται επαγγελματική και δεοντολογική αρτιότητα με υψηλά σταθμά για όσους την αναζητούν. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τις δοκιμασίες και τις μεθόδους / τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριό μας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δοκιμασία άρθρωσης

Η κατάκτηση των φωνημάτων γίνεται με σταδιακό ρυθμό σε όλα τα παιδιά. Άλλα αφομοιώνουν τους ήχους αμέσως ενώ άλλα αργούν ή δυσκολεύονται. Με το test άρθρωσης μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές παιδιών ηλικίας από 3,5 έως 6 ετών. Πρόκειται για μια ολιγόλεπτη διαδικασία που γίνεται πάντα με ευχάριστο τρόπο για το παιδί. Άμεσα συζητάμε με τους γονείς το ενδεχόμενο ένταξης του παιδιού στο λογοθεραπευτικό πρόγραμμα.

Αθηνά τέστ

Αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό. Μέσω πολλών δοκιμασιών (ακουστικών, γραπτών, οπτικοκινητικών)  μας δίνει επαρκείς πληροφορίες για την σχολική ετοιμότητα του παιδιού και τους τομείς στους οποίους υστερεί. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας είναι ικανά να ορίσουν τους άξονες των στόχων και της προσέγγισης της θεραπείας.

Bayley-III

Το Bayley –ΙΙΙ είναι κλίμακας αξιολόγησης της ανάπτυξης για βρέφη και παιδιά από 0-42 μηνών. Πρωταρχικός σκοπός του είναι να εντοπίσει τα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση και να παράσχει πληροφορίες για το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος. Το Bayley-ΙΙΙ αξιολογεί την ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων σε πέντε τομείς : την γνωστική λειτουργία, την επικοινωνία σε δεκτική και εκφραστική , την κίνηση του σώματος σε αδρή και λεπτή κινητικότητα ,την προσαρμοστικότητα και την κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου.

Preschool Language Scale-fourth edition (PLS4UK)

Το PLS4UK είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης σχεδιασμένο για χρήση σε παιδιά από την γέννησή τους έως και την ηλικία των 6,5 ετών. Αξιολογεί δύο κατηγορίες της γλώσσας/του λόγου που είναι η ακουστική κατανόηση και η εκφραστική επικοινωνία. Η πρώτη κατηγορία χρησιμοποιείται για να αξιολογήσουμε σε τι βαθμό κατανοεί τον λόγο ένα παιδί , ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πόσο καλά επικοινωνεί ένα παιδί με τους γύρω του.

ΛΑΜΔΑ τεστ

είναι ένα λογισμικό που επιχειρεί την αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο παιδιών σχολικής ηλικίας (Β’ – Δ’ Δημοτικού και Ε’ Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου) . Περιλαμβάνει ασκήσεις, με την μορφή παιχνιδιών, τα οποία εκτελούνται από τον μαθητή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με την ολοκλήρωση των δοκιμασιών, παρέχονται επιδόσεις ακρίβειας και ταχύτητας και δημιουργείται το ατομικό προφίλ επιδόσεων του εξεταζόμενου. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης για την εκπαιδευτική και κλινική πράξη.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Bobath – NDT   (neuro developmental treatment) – νευροεξελικτική αγωγή NDT - Bobath

Η Νευροεξελίκτική Αγωγή (NDT – Bobath) αποτελεί προσέγγιση για την νευρο-αποκατάσταση με εφαρμογή στην αξιολόγηση και στην παρέμβαση. Χρησιμοποιείται ευρύτερα παγκοσμίως για την αποκατάσταση παιδιών  με νευρο-μυϊκές διαταραχές (εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα, μυοπάθεια, κρανιοεγκεφαλική κάκωση). Στόχος της παρέμβασης είναι να προάγει  κινητική μάθηση  στο παιδί σε διαφορετικά περιβάλλοντα βελτιώνοντας έτσι τη συμμετοχή και τη λειτουργία του . Η προσέγγιση είναι διεπιστημονική και ακολουθείται από εξειδικευμένους λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές.

Εφαρμογή νευρομυικής ελαστικής περίδεσης (neuro muscular elastic taping)

Στο εργαστήριο μας οι θεραπεύτριες/ες έχουν εκπαιδευτεί για λειτουργικές εφαρμογές της νευρομυϊκής περίδεσης. Η ελαστική περίδεση είναι μια μέθοδος η οποία δρα υποστηρικτικά στις υπόλοιπες θεραπευτικές μεθόδους για την κινητοποίηση και λειτουργία των στοματο-προσωπικών δεξιοτήτων, την διευκόλυνση της κίνησης των μυών που συμμετέχουν στην ομιλία, των δεξιοτήτων κατάποσης / σίτισης και τη διευκόλυνση της γαστρεντερολογικής λειτουργίας. Η ελαστική περίδεση έχει θετική επίδραση τόσο στην λειτουργία όσο και στην δύναμη πολλών μυϊκών ομάδων, αποτελεί μια μέθοδο/εργαλείο αποκατάστασης για τα παιδιά με αναπτυξιακές, νευρολογικές ή χρόνιες παθήσεις. Η ορθή τοποθέτηση των κατάλληλων ταινιών, παρέχει το επιθυμητό, συνεχούς ροής ερέθισμα στο νευρικό και μυϊκό σύστημα. Οι ταινίες παρουσιάζουν ελαστικότητα όμοια με αυτή του δέρματος και ενεργοποιούνται μέσω της θερμότητας (heat – activated). Το ερέθισμα μεταφέρεται μέσω του δέρματος στην υποκείμενη αυτού φυσιολογία (μυϊκό και νευρικό σύστημα).

EFS early feeding skills – πρώιμες δεξιότητες σίτισης

Το EFS αναπτύχθηκε για να εκτιμηθεί η ετοιμότητα του (πρόωρου) βρέφους με δυσκολίες σίτισης. Η παρέμβαση στα βρέφη στο μεταβατικό στάδιο σίτισης (καθετήρας) πρέπει  να σχεδιαστεί ατομικά για το κάθε βρέφος σύμφωνα με τις ανάγκες του. Με το EFS καταγράφει ο θεραπευτής τις δεξιότητες του μωρού που ήδη απέκτησε ή πρέπει ακόμα να αναπτύξει. Έτσι χαρτογραφείται η ετοιμότητα του βρέφους ως προς τη στοματική σίτιση και προσαρμόζεται η παρέμβαση στα μέτρα του μωρού.

 

S.O.S. approach to feeding

Στη μέθοδο S.O.S. approach, η δυσκολία σίτισης ενός παιδιού θεωρείται ως η κορυφή ενός παγόβουνου. Οι δυσκολίες του παιδιού στην κατανάλωση φαγητού είναι αυτό που βλέπουν όλοι, αλλά παρόμοια με το παγόβουνο είναι αυτά που βρίσκονται κάτω από το νερό που επηρεάζουν τη σχέση που έχει αναπτύξει το παιδί με το φαγητό.

Η μέθοδος SOS approach, λοιπόν, προτείνει να εστιάσουμε κάτω από την κορυφή του παγόβουνου, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε για ποιους λόγους ένα παιδί δεν σιτίζεται επαρκώς, να τους αξιολογήσουμε και μετέπειτα να σχεδιάσουμε μια θεραπευτική προσέγγιση εξατομικευμένα για κάθε οικογένεια.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το περιβάλλον του παιδιού αδιαμφισβήτητα επηρεάζει τον τρόπο σίτισης ενός παιδιού. Ωστόσο, οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς δεν είναι η πρωταρχική αιτία στη δυσκολία σίτισης του παιδιού. Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι οι γονείς είναι η αιτία της σιτιστικής δυσκολίας μόνο στο 5-10% των περιπτώσεων.

SOS approach to feeding therapy, εστιάζει στην ενημέρωση γονέων/φροντιστών και την εκπαίδευση επαγγελματιών στη σίτιση των παιδιών, σε όλο τον κόσμο. Οι θεραπείες, ακολουθώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο, γίνονται από επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτήν και η θεραπευτική διαδικασία στηρίζεται στο παιχνίδι με σκοπό.

Η προσέγγιση SOS εστιάζει στην αύξηση του επιπέδου άνεσης του παιδιού εξερευνώντας και μαθαίνοντας για τις διαφορετικές ιδιότητες των τροφίμων. Το πρόγραμμα επιτρέπει στο παιδί να αλληλεπιδρά με το φαγητό με έναν παιχνιδιάρικο, μη αγχωτικό τρόπο, ξεκινώντας με την ικανότητα να ανέχεται το φαγητό στο δωμάτιο και μπροστά του, στη συνέχεια στη διαχείριση της μυρωδιάς των φαγητών, μαθαίνοντας για το πώς είναι να αισθάνεται τα τρόφιμα στο σώμα και στο στόμα του και στη συνέχεια στην απόλαυση της γεύσης και στην κατανάλωση νέων τροφών ακολουθώντας τα βήματα για το φαγητό.

Το SOS approach είναι μια μέθοδος τεκμηριωμένη βάση ερευνών

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://sosapproachtofeeding.com

 

Floortime (DIR model)

Το floortime είναι ένα μοντέλο παρέμβασης το οποίο βασίζεται στο γεγονός ότι το παιδί μπορεί να αναπτύξει και να δομήσει ένα μεγαλύτερο κύκλο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μ' έναν ενήλικα σύμφωνα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Θεραπευτές, γονείς και παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες που απολαμβάνει το παιδί. Στόχος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να φτάσουν τα έξι αναπτυξιακά ορόσημα για συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη. Αυτά είναι: αυτορρύθμιση και ενδιαφέρον για τον κόσμο, οικειότητα και εμπλοκή στις ανθρώπινες σχέσεις, αμφίδρομη επικοινωνία, σύνθετη επικοινωνία, συναισθηματικές ιδέες και συναισθηματική σκέψη.

Intensive interaction - εντατική αλληλεπίδραση

Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μία μέθοδος που απευθύνεται σε άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές. Είναι μια διαδικασία η οποία βοηθά τα άτομα να σχετιστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα με τους ανθρώπους γύρω τους. Βασίζεται στους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η επικοινωνία. Απευθύνεται σε άτομα που μπορεί να βρίσκονται στο προγλωσσικό στάδιο, άτομα που είναι δύσκολο να προσεγγίσει κανείς, άτομα με πολλαπλές, σοβαρές και κάθε τύπου μαθησιακές δυσκολίες και σε άτομα με διαταραχές αυτιστικού

Makaton

Είναι πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας με ομιλία, νοήματα και σύμβολα που προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού. Χρησιμοποιείται σε αναπτυξιακές ή νευρολογικές διαταραχές.

Oral myofunctional therapy  - Μυολειτουργική θεραπεία

Η μυολειτουργική θεραπεία είναι μια δομημένη και εξατομικευμένη θεραπεία, που αφορά την αντιμετώπιση των μυολειτουργικών διαταραχών του στοματοπροσωπικού συστήματος. Η θεραπεία έχει ως σκοπό τη βελτίωση και την εξάλειψη των λανθασμένων κινήσεων, καθώς και την ανάπτυξη φυσιολογικών προτύπων που αφορούν τη σωστή μάσηση, κατάποση, αναπνοή και ομιλία.

PCI

Το Palin PCI parent child interaction – αλληλεπίδραση μεταξύ γονιού παιδιούΕίναι μέθοδος πρώιμης παρέμβασης στον τραυλισμό. Σκοπεύει στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των γονέων ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την φυσιολογική ροή ομιλίας του παιδιού τους και να κατανοήσουν την πολυπαραγοντική φύση του τραυλισμού. *( αφορά κυρίως παιδιά προσχολικής ηλικίας)

 

MiniKIDS

Η μέθοδος MiniKIDS είναι μια άμεση παρέμβαση για παιδιά προσχολικής ηλικίας (2-6 ετών) που τραυλίζουν. Η συνολική δομή του προγράμματος χωρίζεται σε 4 στάδια:

  1. Απευαισθητοποίηση
  2. Αναγνώριση (μόνο για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών)
  3. Τροποποίηση
  4. Γενίκευση

Η βασική ιδέα της μεθόδου MiniKIDS είναι να διασκεδάσουμε και να πειραματιστούμε με τον τραυλισμό (όπου το “τολμώ” και το “μπορώ” να τραυλίζω είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του προγράμματος), ώστε να μάθουμε τι συμβαίνει κατά τις στιγμές τραυλισμού με μια ανοιχτή στάση προς αυτόν. Συνιστάται η θεραπεία να είναι εξατομικευμένη και οι θεραπευτικές δραστηριότητες να είναι κίνητρα για το παιδί.

Το ακρονύμιο KIDS  αντιστοιχεί στο KΙnder Dürfen Stottern που στην ελληνική μετάφραση αποδίδεται “τα παιδιά επιτρέπεται να τραυλίζουν”. Ο τραυλισμός δεν είναι ταμπού (ο τραυλισμός κατονομάζεται, συζητείται, εντοπίζεται και ομαλοποιείται), και επιτρέπεται ώστε να γίνει αποδεκτός από το παιδί και το περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται δουλεύοντας με την απευαισθητοποίηση. Οι γονείς είναι ζωτικής σημασίας σε αυτή τη θεραπεία. Είναι συνθεραπευτές και είναι αυτοί που κάνουν τη μεταφορά από το κλινικό πλαίσιο στην καθημερινότητα του παιδιού (γενίκευση). Οι γονείς είναι ωφέλιμο να απευαισθητοποιηθούν και οι ίδιοι. Επομένως, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο/η λογοθεραπευτής/τρια εργάζεται ταυτόχρονα τόσο με τους γονείς όσο και με το παιδί.

Όσον αφορά στα συμπτώματα του τραυλισμού, ο στόχος είναι ο εύκολος τραυλισμός ή η αποκατάσταση. Εάν δεν επιτευχθεί η ανάρρωση, τότε στόχος είναι το παιδί να αφεθεί και να τολμήσει να τραυλίσει με εύκολες και σύντομες στιγμές τραυλισμού που δεν είναι εμπόδιο στην επικοινωνία, τη λειτουργικότητα, τη δραστηριότητα, τη συμμετοχή και την αυτοεκτίμηση. Το Minikids, συγκριτικά με άλλα προγράμματα θεραπείας τραυλισμού,  δεν στοχεύει στη συχνότητα του τραυλισμού, αλλά στοχεύει στην τροποποίηση της έντασης και της διάρκειας τις στιγμές του τραυλισμού και στην αύξηση της ανοχής τόσο των γονέων όσο και του παιδιού στον τραυλισμό.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, μπορεί να προκύψουν κάποιες ερωτήσεις. Μία από τις συχνότερες θα βρείτε παρακάτω μαζί με την απάντηση στο ερώτημα:

Γιατί επιτρέπεται στα παιδιά να τραυλίζουν;

¨Όταν ο τραυλισμός είναι αποδεκτός τρόπος ομιλίας, τα παιδιά δεν ωθούνται να αναπτύξουν δυσλειτουργικούς τρόπους διαχείρισης της ομιλίας τους όπως για παράδειγμα η αλλαγή λέξεων ή η αποφυγή ομιλίας. Δεν εκλαμβάνουν ως αποτυχία τη στιγμή που τραυλίζουν. Δεν ωθούνται από τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος να αναπτύξουν συναισθήματα ενοχής, ντροπής. Νιώθουν ελεύθερα να τραυλίσουν και επομένως ελεύθερα να διαχειριστούν την ομιλία τους με τις τεχνικές ομιλίας που προτείνουμε στην θεραπεία¨.

(Η απάντηση στο ερώτημα μεταφέρθηκε αυτούσια από την ιστοσελίδα του Κέντρου έρευνας και θεραπείας τραυλισμού)

The Mini-KIDS program aims at the children to allow their stuttering and to make parents feel competent about coping with the stuttering of their child”. VEERLE WAELKENS, a speech language pathologist (SLP) with 25 years of experience treating children who stutter with Minikids

 

PECS

picture exchange communication system - σύστημα επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων

Είναι μέθοδος ενισχυτικής- εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές ή περιορισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. Μέσω ανταλλαγής εικόνων τα άτομα διδάσκονται πώς να εκφράζουν αυτό που επιθυμούν στους συνομιλητές τους.

επαυξητική - εναλλακτική επικοινωνία

Το εργαστήριο Κύκλος διαθέτει επίσης υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό για την προσαρμογή επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας. Οθόνη αφής, ποντική ματιού (toby eye gaze) και ειδικές διακόπτες και πληκτρολόγια είναι μερικά απ’ τα βοηθήματα που μπορούν να υποστηρίξουν έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας. Λογισμικά όπως το Grid μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένη λύση για άτομα που αναζητούν υψηλή ποιότητα στην επικοινωνία με εναλλακτικό τρόπο.

SIMATA

Signs make talk

Πολύαισθητηριακά ερεθίσματα ξεχωριστά για κάθε φώνημα. Το παιδί κατανοεί τον τόπο, τον τρόπο και την ηχηρότητα ή μη των φωνημάτων. Χρησιμοποιείται επιτυχώς σε παιδιά με λεκτική δυσπραξία, αρθρωτικές-φωνολογικές διαταραχές, μαθησιακές διαταραχές ή/και δυσλεξία, και σε παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Έχει αναπτυχτεί από τη θεραπευτική ομάδα του εργαστηρίου ΚΥΚΛΟΣ

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children. Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού / παιδιών με διαταραχές επικοινωνίας

Το TEACCH είναι πρόγραμμα εναλλακτικής / δομημένης εκπαίδευσης παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας. Με την χρήση οπτικοποιημένου υλικό στοχεύει στη δόμηση του ημερήσιου προγράμματος , του σχολικού και των δραστηριοτήτων. Είναι εξατομικευμένο και μπορεί να επιδράσει εντυπωσιακά στη συμπεριφορά και στην επικοινωνία του μαθητή.

SOFFI

Supporting Oral Feeding in Fragile Infants

Μεθοδολογία για την αξιολόγηση και παρέμβαση στοματικής σίτισης για την ομάδα των βρεφών με ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη στοματική σίτιση.

Νευρομυική ηλεκτρική διέγερση (NMES)

Ως δυσφαγία ορίζεται οτιδήποτε δυσκολεύει τη μεταφορά της τροφής ή των υγρών από τη στοματική κοιλότητα προς το στομάχι. Ο λόγος είναι οι διαταραχές στις δομές του μηχανισμού κατάποσης ή/και στην κινητικότητα αυτών. Η νευρομυική ηλεκτρική διέγερση (NMES - Neuromuscular Electrical Stimulation) με τη βοήθεια ηλεκτρικού ερεθίσματος (μέσω επιφανειακών ηλεκτροδίων) προκαλεί σύσπαση των μυών κατά την κατάποση με στόχο την διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν επαρκεί. Η μέθοδος NMES εφαρμόζεται σε παράλυση ή αδυναμία των μυών του λάρυγγα ή του προσώπου που προκαλείται από παθήσεις του ΚΝΣ (π.χ. μυοπάθειες, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, εγκεφαλική παράλυση, κ.α.).

Αναξιμάνδρου 57
ΤΚ: 50122
Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
+30 2310 320 619